Sağlık Bilgi Kaynağı

Çocukluk Çağı Şizofrenisi Nedir?

0 24

Çocukluk çağı şizofrenisi nadir görülen ancak şiddetli seyreden bir zihinsel bozukluktur. Çocukların gerçekliği anormal şekilde yorumlamalarını içerir. Şizofreni; düşünme yani bilişsel, davranış veya duygu ile ilgili bir dizi sorundan oluşur. Sanrılar(hezeyanlar) ve halüsinasyonlar çocuğun işlevini bozabilecek aşırı düzensiz düşünce ve davranışların bir kombinasyonunu ortaya koyabilirler.

İlgili Link:  Çocuklarda Şaşılık Nedenleri

Çocukluk şizofrenisi denilen durum aslında yetişkinlerdeki şizofren durumuyla aynıdır. Ancak bu durumun yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkması çocuk davranışı ve gelişimi üzerinde çok derin etkiler bırakır. Çocukluk şizofrenisinin kendine özgü sorunları mevcuttur. Erken yaş başlangıç tanısıyla başlayan süreç; tedavi, eğitim, duygusal ve sosyal gelişim basamakları gibi pek çok alanda zorluk içererek devam edebilir.

Şizofrenin tedavisi yaşam boyu sürer.  Yani kronik bir durumdur. Çocukluk şizofrenisinde tedavi ne kadar erken başlarsa çocuğun uzun dönemdeki sonuçları daha da olumlu hale gelir.

Çocukluk Çağı Şizofrenisi Belirtileri 

Şizofrenide düşünme, davranış ya da duygularla ilgili bir dizi sorun mevcuttur. Kişilerdeki belirti ve semptomlar farklılık gösterebilirler. Ancak yaygın olarak ortaya çıkan belirtiler arasında sanrılar, halüsinasyonlar veya dağınık konuşma yer alır. İşlev bozukluğunun etkilerini yansıtır.

Şizofreni belirtilerinin ortaya çıkması çoğunlukla yirmili yaşların ortalarından sonuna doğrudur. Çocuklara şizofreni tanısı konmasıysa nadir bir durumdur. Erken başlangıçlı şizofreni on sekiz yaşından evvel ortaya çıkar. Daha spesifik olarak on üç yaş altındaki çocuklarda erken başlangıçlı şizofreni oldukça nadirdir.

İlgili Link: Çocuklarda Horlama Nedenleri

Semptomlar remisyon süresine, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak zaman içinde kötüleşebilirler. Bunun yanı sıra kalıcı olan yani her zaman oluşan belirtiler de mevcuttur. Şizofreninin erken evrelerde tanımlanabilmesi zordur.

Erken Belirti ve Bulgular 

Çocukluk şizofrenisi en erken belirtileri arasında gelişimsel sorunlar yer alabilir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Konuşma (dil) gecikmeleri
 • Geç tepki ya da olağan dışı tepki
 • Geç yürüme
 • Motor davranışlarda diğer anormallikler (sallanma ya da kol çırpma)

Bahsedilen belirti ve semptomlardan bazıları otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklardaki belirti ve semptomlardır. Otizm spektrum bozukluğuna sahip olan çocuklarda yaygın gelişimsel bozukluklar mevcuttur. Bu sebeple gelişimsel bozuklukların ortadan kaldırılması tanı koyabilmenin ilk adımıdır.

Ergenlerde Belirti ve Bulgular 

Ergenlerdeki şizofreni belirtileri yetişkinlerdeki belirtilere benzer şekildedir. Fakat ergen yaş grubunda şizofreni durumunun anlaşılabilmesi daha zor olabilir. Bazı durumlarda belirtiler durum hakkında kısmen fikir verirler. Çünkü gençlerde tipik gelişimde yaygın olan durumlar şizofreni erken belirtilerine benzeyebilirler. Bunlara örnek verilecek olursa;

 • Arkadaşlardan ve aileden çekilme
 • Okulda performans düşüklüğü
 • Uyku problemi
 • Sinirlilik hali ya da depresif ruh hali
 • Motivasyon eksikliği
 • Garip davranışlar
 • Madde kullanımı

Yetişkinlerde var olan şizofreni belirtileri ile karşılaştırma yapıldığında gençlerdeki farklı durumlar aşağıdaki şekildedir:

 • Sanrılara sahip olma olasılığı daha azdır.
 • Görsel halüsinasyon görme olasılığı daha yüksektir.

Sonraki Belirti ve Bulgular

Şizofreni hastaları yaşlandıklarında hastalıkla ilgili daha tipik belirti ve bulgular ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilecek belirti ve semptomlar şunlardır:

 • Hayaller

Gerçekliğe dayanmayan sahte inançlardan oluşurlar. Kişi zarar gördüğünü ya da taciz edildiğini düşünebilir. Belirli yorumların ya da hareketlerin kendisine yapıldığını sanabilir. Benzer şekilde şöhreti ya da özel bir süper yeteneği varmış gibi davranabilir. Bir başkasının kendisine âşık olduğunu sanması, çok büyük bir felaketin yaklaştığını düşünmesi gibi farklı hayaller ortaya koyabilir. Pek çok şizofreni hastası sanrı görmektedir.

 • Halüsinasyonlar

Çoğunlukla gerçekte olmayan sesler ve görüntülerden oluşurlar. Şizofreni sahibi kişiler halüsinasyonları normal bir deneyim gücünde ve etkisinde yaşarlar. Halüsinasyon herhangi bir duyuda meydana gelebilir ancak en çok işitme duyusunda yani ses duyma şeklinde ortaya çıkar.

 • Dağınık Düşünme

Dağınık düşünmeyle beraber dağınık konuşmalar ortaya çıkar. Bunun sonucunda da iletişim etkili olmaz. Sorulara verilen cevaplar sorularla kısmen ya da tamamen ilgisiz olabilirler. Kimi zaman anlaşılamayan konuşmalar ortaya çıkabilir. Bu konuşmalar kelime karışımları şeklinde olurlar. Bu durum nadir görülmektedir.

 • Aşırı Düzensiz veya Anormal Motor Davranışlar

Çocuksu tepkiler olarak ortaya çıkabildiği gibi öngörülemeyen ajitasyon şeklinde ve daha farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bir göreve odaklanmak zordur. Bunun sonucunda da görev yapımı zora girer. Ortaya çıkan davranışlar genellikle talimata karşı direnç şeklindedir. Bunun yanı sıra talimata karşı uygunsuz veya tuhaf bir duruş sergilenebilir, yanıt eksikliğiyle beraber yararsız ve aşırı hareketler ortaya çıkabilir.

 • Olumsuz Belirtiler

Yaşam fonksiyonunda azalma ya da yetersizlik içerir. Mesela kişiler hijyenlerini ihmal edebilirler. Duygu eksikliği gösterebilirler ve göz teması kuramazlar. Yüz ifadelerini değiştirmekte zorlanabilirler ya da monoton şekilde konuşurlar. Yani konuşmalarını el ve kafa hareketleriyle desteklemezler. Kişiler günlük aktivitelere karşı ilgilerini kaybedebilirler, sosyal geri çekilme ve zevk alma yeteneklerinde yoksunluk yaşayabilirler. Tüm bu belirtiler yaşamda olumsuz olarak nitelendirilen belirtilerdir ve yaşam fonksiyonlarındaki azalmayı ortaya koyarlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.